ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Piknik rodzinny na powitanie wakacji

Data publikacji: 14/06/2022

Serdecznie zapraszamy na międzypokoleniowy piknik rodzinny z okazji rozpoczęcia wakacji, pod hasłem Letnie podróże po literaturze.

Będzie to spotkanie na świeżym powietrzu, na Zimnych Dołach koło Zalesia Górnego. Spotkamy się 30 czerwca 2022 o godzinie 11:00.

Podczas pikniku odbędą się:

  • detektywistyczna gra terenowa inspirowana przygodami „Lassego i Mai”, bohaterów książek Martina Widmarka,
  • warsztaty,
  • pieczenie kiełbasek.

Liczba miejsc jest ograniczona. Chęć udziału w pikniku należy zgłosić telefonicznie pod numerem 781 156 566.

Piknik jest organizowany dzięki inicjatywie oddolnej zgłoszonej w konkursie “Zgłoś swój projekt” realizowanym w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl