ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Piknik rodzinny z okazji zakończenia wakacji “Letnie podróże po literaturze”

Data publikacji: 13/08/2022
Zapraszamy na międzypokoleniowy piknik rodzinny z okazji zakończenia wakacji pod hasłem “Letnie podróże po literaturze”.
 
Będzie to spotkanie na świeżym powietrzu, na Zimnych Dołach koło Zalesia Górnego. Spotkamy się 31 sierpnia 2022 o godzinie 11:00.
 
Podczas pikniku odbędą się:
  • detektywistyczna gra terenowa inspirowana książkami Alfreda Szklarskiego,
  • przyśpiewki przy akordeonie ,
  • pieczenie kiełbasek.
Liczba miejsc jest ograniczona. Chęć udziału w pikniku należy zgłosić telefonicznie pod numerem 781 156 566.
 
Piknik jest organizowany dzięki inicjatywie oddolnej zgłoszonej w konkursie “Zgłoś swój projekt” realizowanym w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1. 
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.