ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

PIONEER DAY

Data publikacji: 07/02/2020

Zapraszamy na pierwszy piaseczyński Pioneer Day, który odbędzie się w sobotę 22.02.2020 r. o godz. 10:00 w Multicentrum Biblioteki Publicznej w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55.

Zapisy osobiście w siedzibie biblioteki w Oddziale dla dzieci i młodzieży ul. Jana Pawła II 55 lub:

tel.:22 4842147
e-mail: przemek.kowalski@archiwum.biblioteka-piaseczno.pl

Regulamin Pioneer Day

Karta zgłoszenia – Pioneer Day – 22.02.2020 r.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl