ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Pisankowe warsztaty

Data publikacji: 22/03/2023

BRAK MIEJSC

W piątek 31 marca 2023 roku w filii Zalesie Górne odbędą się warsztaty tworzenia pisanek metodami decoupage i sznurkową. Zapraszamy dzieci i młodzież od 8 roku życia samodzielnie lub z rodzicem, młodsze dzieci zapraszamy z opiekunem. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.

By wziąć udział należy zapisać się mailowo (zalesiegorne@biblioteka-piaseczno.pl) lub telefonicznie (22 756 52 24), a najpóźniej w dniu zabawy dostarczyć karty zgłoszeniowe.

karta zgłoszeniowa dla dzieci

kartę zgłoszeniową dla osób dorosłych

Udział w zajęciach wiąże się z akceptacją Regulaminu.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl