ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Filia w Zalesiu Górnym

Filia w Zalesiu Górnym
ul. Białej Brzozy 3

tel. (22) 756 52 24
e-mail: zalesiegorne@biblioteka-piaseczno.pl

Godziny otwarcia (do odwołania):

poniedziałek – godz. 12:00 -18:00
wtorek – godz. 12:00 – 18:00
środa- godz. 12:00 -18:00
czwartek – godz. 12:00 -18:00
piątek – godz. 12:00 – 18:00

Wirtualny spacer po filii w Zalesiu Górnym

Zespół bibliotekarzy:

Danuta Wiśniakowska – kierownik, Agnieszka Janicka

Dojazd:

PKP – stacja Zalesie Górne,
ZTM – autobusy: L13, L19
Przystanek – Wiekowej Sosny

Czasopisma:

 • Mój Piękny Ogród
 • Kumpel
 • Victor

Zbiory:

Wielkość księgozbioru: 13700 woluminów.

 • szeroka oferta beletrystyczna w tym liczne nowości,
 • szczególnie bogata oferta literatury popularno-naukowej

Formy działalności:

 • wypożyczanie książek i czasopism
 • udzielanie inf. na temat zbiorów
 • pomoc przy wyborze książek
 • udostępnianie na miejscu książek z księgozbioru podręcznego
 • czytelnia czasopism
 • czytelnia internetowa (4 stanowiska)
 • konkursy plastyczne dla dzieci
 • konkursy literackie dla dzieci i młodzieży
 • pogadanki i lekcje biblioteczne
 • spotkania z autorami z Zalesia Górnego i okolic
 • spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.