ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Planetobus na zakończenie wakacji

Data publikacji: 30/08/2022

W ostatnim tygodniu wakacji naszą Bibliotekę odwiedził Planetobus z Centrum Nauki Kopernik.

Edukatorzy z CNK na sali gimnastycznej rozstawili olbrzymi, dmuchany namiot z dachem w kształcie kopuły o średnicy ok 5 metrów. W ciągu dwóch dni blisko 500 osób miało okazję obejrzeć niesamowite pokazy o tematyce astronomicznej i pogłębić swoją wiedzę o kosmosie. Uczestnicy pokazów oglądali obrazy nocnego nieba, poznali najciekawsze konstelacje, układy planet i inne obiekty astronomiczne.

 

Pokazy wszystkim bardzo się podobały, a w przypadku niektórych osób zapoczątkowały chęć pogłębienia wiedzy i rozwijania bardzo ciekawej pasji.

 

Wspólny Program Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNK-NAUKOBUS/2020. W ramach Programu „Nauka dla Ciebie” realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus” oraz zajęcia online.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.