ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Plastyka sensoryczna w Bibliotece

Data publikacji: 08/12/2019

Serdecznie zapraszamy na zajęcia ogólnorozwijające dla dzieci w wieku od 6 m-cy do 3 lat. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 13:00. Koszt – 15 zł/zajęcia.

Na zajęcia można zapisać się: – osobiście w siedzibie Biblioteki – Oddział dla dzieci i młodzieży – telefonicznie pod numerem 22 4842147 – e-mail: cemdzieci@biblioteka-piasseczno.pl

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl