ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

PO WER w miesięczniku „Biblioteka Publiczna”

Data publikacji: 20/04/2022

W ostatnim numerze czasopisma „Biblioteka Publiczna” ukazały się artykuły napisane przez Urszulę Bąkowską – specjalistkę ds. promocji oraz Joannę Miter – bibliotekarkę pracującą na co dzień w filii Piaseczno przy Kościuszki 49.

W publikacji Joanny Miter przeczytamy o projekcie „POWER”(Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój) przeprowadzonym w ramach „Ponadnarodowej mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych”. Autorka opowiada w tekście o podróży do Finlandii, dzięki której nasi bibliotekarze zdobyli nowe doświadczenia.  Esej przeprowadza czytelnika przez przygotowania do finalnego wdrożenia projektu w naszej bibliotece. Cały artykuł jest dostępny pod linkiem https://bibliotekapubliczna.pl/artykul/Bibliotekarski-PO-WER/11258 

Artykuł Urszuli Bąkowskiej opowiada o 12 najciekawszych rozwiązaniach w fińskich bibliotekach. Autorka zwraca w nim uwagę na nietypowe rozwiązania związane z promocją czytelnictwa i popularyzacją biblioteki.

Wszystkie artykuły są dostępne w naszej czytelni w numerze 04/2022 miesięcznika „Biblioteka Publiczna”. Tekst Joanny Miter – „Bibliotekarski PO WER” jest dostępny na stronach 6-7, natomiast publikację  Urszuli Bąkowskiej – „12 najciekawszych rozwiązań w fińskich bibliotekach” znajdziesz na stronach 8-10.

„Biblioteka Publiczna” to miesięcznik wydawany od kwietnia 2017 roku przez wydawnictwo Sukurs. W każdym numerze publikowane są: scenariusze, porady czy inspiracje dotyczące bibliotek. Teksty do czasopisma tworzą: dyrektorzy bibliotek, bibliotekarze i specjaliści z różnych dziedzin.

 

 

Artykuły powstały w związku z realizacją projektu finansowanego z Funduszy Europejskich z programu PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) w ramach „Ponadnarodowej mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych” – „Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!”. Po więcej informacji o programie zapraszamy tu: https://biblioteka-piaseczno.pl/power/

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl