ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Podsumowanie projektu “Biblioteka Dostępna w Piasecznie”

Data publikacji: 07/06/2023

Biblioteka Publiczna w Piasecznie pozyskała w zeszłym roku fundusze na realizację przedsięwzięcia grantowego “Biblioteka Dostępna w Piasecznie” w ramach “Kultury bez barier”, na kwotę aż 197 600 zł. Podczas krótkiego podsumowania, które odbyło się 2.06.2023 roku w Bibliotece Głównej, mieliśmy okazję opowiedzieć o realizacji. Spotkanie było tłumaczone na Polski Język Migowy, a uczestnicy mogli korzystać z pętli indukcyjnej.

Koordynatorka projektu, Urszula Bąkowska oraz Zastępczyni Dyrektora Biblioteki Publicznej w Piasecznie Pani Sylwia Chojnacka-Tuzimek przedstawiły prezentację dotyczącą projektu “Biblioteka Dostępna w Piasecznie”, w której wymieniły warsztaty i szkolenia, jakie udało się w ramach tego dofinansowania zorganizować, wydarzenia kulturalne sfinansowane z funduszu oraz doposażenie zakupione do biblioteki. Jak same powiedziały, zrealizowały w pół roku projekt zaplanowany na cały rok, a środki bez zbędnych trudności udało im się skutecznie wydać.

Spotkanie było połączone z wernisażem prac fotograficznych Damiana Chrobaka, które są reportażem uwieczniającym działania w ramach projektu “Biblioteka Dostępna w Piasecznie”. Uczestnicy wydarzenia byli pod wrażeniem ogromu wykonanej pracy i stworzenia przestrzeni przyjaznej wszystkim użytkownikom. Podziękowania płynęły ze wszystkich stron, co było niezwykle miłym doświadczeniem i uwieńczeniem włożonej pracy całego zespołu pracowników biblioteki. Głos zabrała na koniec Zastępczyni Burmistrza Miasta Piaseczno Hanna Kułakowska-Michalak, która wyraziła swoje uznanie dla biblioteki i dumę z tak sprawnie działającej instytucji.

Autor zdjęć Damian Chrobak także zabrał głos i opowiadał o realizacji reportażu i współpracy w ciepłych słowach. Uroczystość uświetniła Elżbieta Domińczak grając na pile utwory znane z filmów. Druga część spotkania upłynęła w mniej formalnej atmosferze. Uczestnicy oglądali wystawę, rozmawiali o dostępności i planach biblioteki na przyszłość.

Wernisaż zorganizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego “Biblioteka Dostępna w Piasecznie”.

Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

belka z logotypami
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl