ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Podsumowanie projektu “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka”

Data publikacji: 07/12/2021

3 grudnia 2021 roku w Bibliotece Głównej odbyły się warsztaty podsumowujące i upowszechniające rezultaty projektu PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach „Ponadnarodowej mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych” – „Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!”.

Część pierwszą stanowiła prezentacja programu PO WER, koordynatorka projektu Joanna Miter opowiadała krok po kroku o tym jak to się stało, że pracownicy biblioteki wzięli udział w programie. Kolejny etap spotkania dotyczył mobilności, które odbyły się w ramach programu PO WER. Malta – dwutygodniowy kurs języka angielskiego dla pięciu pracowników biblioteki mający na celu podniesienie kompetencji językowych zrealizowany w dniach 31 maja – 11 czerwca 2021. Druga mobilność do Finlandii, w której wzięło udział 6 pracowników biblioteki zrealizowana w dniach 8-10 września 2021 r. Był to jobshadowing w Helsinki Central Library Oodi. Uczestniczki Sylwia Chojnacka-Tuzimek, Urszula Bąkowska, Edyta Dryja, Renata Zagożdżon i Monika Berkowicz opowiadały jakie, korzyści przyniosła obserwacja pracy bibliotekarzy w Finlandii i dzieliły się zdobytą wiedzą, inspiracjami i pomysłami zaczerpniętymi z fińskich bibliotek. Odpowiadały na pytania zadawane przez uczestników oraz przekazywały cenne informacje, dla zainteresowanych tematem.

Drugą część spotkania stanowiły prelekcje Sebastiana Musielaka zatytułowane „Finlandia – szersza perspektywa” i „Finlandia – literatura najnowsza”. Spotkaniu towarzyszyła dwujęzyczna wystawa „Podróże po literaturze”, przygotowana przez pracowników biblioteki. Powstała w ramach realizacji zadań związanych z projektem.

Uczestniczki programu PO WER i wystawa "Podróże po literaturze".

Szkolenie dotyczące podsumowania projektu finansowanego z Funduszy Europejskich z programu PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) w ramach „Ponadnarodowej mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych” – “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!”.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.