ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Pogadanka – Cyberbezpieczeństwo

Data publikacji: 11/02/2022

Liczne obostrzenia i limity nie sprzyjają spotkaniom z grupami zorganizowanymi. Niestety, dopóki to się nie zmieni, musimy sobie jakoś radzić. Dlatego, też Multicentrum oferuje możliwość spotkania się online! 

Tym razem chcielibyśmy Państwu zaproponować możliwość porozmawiania o jakże aktualnym temacie, a mianowicie o cyberbezpieczeństwie. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych grup zorganizowanych. Ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej oraz seniorów. Prosimy o kontakt w celu zapisania grupy oraz ustalenia terminu spotkania. 

 

Więcej informacji: 

  • e-mail: cemmulti@biblioteka-piaseczno.pl
  • telefon: (22) 484 21 60

 

Multicentrum Biblioteki Publicznej w Piasecznie – polajkuj i zaobserwuj nas na:

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.