ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Pokaz filmu oraz wykład o smogu

Data publikacji: 07/02/2020

W ramach akcji #KULTURAdlaKLIMATU zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego pt. “Smog Wars” oraz wykład o smogu. Spotkanie odbędzie się we czwartek 27.02.2020 roku w sali widowiskowej w bibliotece w CEM przy ul. Jana Pawła II 55. Na film zapraszamy o  godz. 17:30, na wykład o 18:30. Wstęp jest bezpłatny.

SMOG WARS (56′) to pierwszy długometrażowy film dokumentalny poświęcony problematyce zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Ten zaangażowany dokument daje impuls do re-definicji standardów jakości powietrza w naszym kraju. Smog Wars został w całości sfinansowany i zrealizowany przez osoby prywatne. Jego główną siłą jest niezależność, autentyzm i oryginalna narracja, która nie wskazując w bezpośredni sposób winnego, zachęca widza do samodzielnej refleksji.

Po filmie odbędzie się wykład o smogu. Co to jest smog, jak ograniczać niską emisję, jakie gazy mają wpływ na pogorszenie jakości powietrza, a jakie zwiększają ocieplenie klimatu, jak walczy się ze smogiem? Na te i inne pytania odpowie Jakub Jędrak ze SMOGLABU.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl