ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Polemika o twórczości autorów latynoamerykańskich

Data publikacji: 25/02/2022

Drugie spotkanie Polemicznego Klubu Literackiego poświęcone Marquezowi rozpoczęło się mało kontrowersyjnie, bo wprowadzenie pomysłodawczyni było merytoryczne i dobrze udokumentowane. Później jednak zrobiło się wręcz gorąco, gdy do gry wkroczyli dyskutanci i gdy zakres dyskusji rozszerzono na całą niemal literaturę latynoamerykańską. Jednak najwięcej emocji budził i tak wybór pisarza, którego klub weźmie na tapet następnym razem. Swego rodzaju kompromisem było zdecydowanie, że dyskutować będziemy – oczywiście polemicznie – o twórczości Josepha Conrada.

Kolejne spotkanie już 21 marca 2022 o godzinie 17:00. Zapraszamy do czytelni Biblioteki Głównej!

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl