ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Polsko-irlandzkie spotkania na przestrzeni wieków

Data publikacji: 30/03/2021

Dzięki uprzejmości Ambasady Irlandii w marcu gościła u nas wystawa „Dawniej obcy, dziś sąsiedzi. Polsko-irlandzkie spotkania na przestrzeni wieków”.  Niezwykłe historie łączące oba kraje, choć nie zawsze powszechnie znane, pokazują więzi oraz sympatię pomiędzy Polską a Irlandią. Oglądając ekspozycję, mogliśmy dowiedzieć się, jak stosunki te rozwijały się i kwitły na przestrzeni wieków. 

Relacja między naszymi krajami nie opierała się tylko na drobnych gestach, ale też na pomocy w sytuacjach kryzysowych. Wiele takich przykładów mieliśmy okazję poznać dzięki prezentowanej wystawie. 

17 marca obchodziliśmy także Dzień Świętego Patryka – narodowe święto Irlandii. Z tej okazji powstał film, na którym prezentujemy wystawę, a Ambasador Irlandii Pani Emer O’Connell opowiada o święcie, współpracy naszych krajów oraz o prezentowanej wystawie.

– Irlandczycy i Polacy często są określani jako pokrewne dusze. Chociaż jesteśmy oddaleni geograficznie i różnie kształtowała się nasza historia, niemniej jednak mamy ze sobą wiele wspólnego – mówi Pani Ambasador.

Dziękujemy Ambasadzie Irlandii za filmowe życzenia.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl