ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Pożegnanie Barbary Gawrych

Data publikacji: 25/07/2022

Ze smutkiem żegnamy Barbarę Gawrych. 

Basia tworzyła z nami zespół biblioteki, wnosząc nie tylko wkład w rozwój naszej placówki, ale także niezwykłe poczucie humoru i pogodę ducha. Zapamiętamy Barbarę jako osobę silną i koleżeńską, na którą zawsze można było liczyć.

Składamy kondolencje rodzinie i bliskim.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl