ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Poznajemy bibliotekę – spotkanie z okazji Tygodnia Bibliotek

Data publikacji: 29/05/2024

Z okazji Tygodnia Bibliotek 9 maja 2024 roku Punkt biblioteczny w Jazgarzewie odwiedziła grupa szkolna z Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach.

Dzieci były bardzo zainteresowane funkcjonowaniem biblioteki i zasadami korzystania ze zbiorów. Słuchały w skupieniu i z zaangażowaniem.

Na koniec wysłuchały bajkę przeczytaną przez p. bibliotekarkę i w podziękowaniu narysowały piękne kwiaty.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl