ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Poznajemy polskich poetów i pisarzy

Data publikacji: 14/05/2021

Od 4 do 14 maja w filii Złotokłos trwała akcja “Poznajmy polskich poetów i pisarzy”. Nasi najmłodsi czytelnicy odpowiadali na zagadki ortograficzne, a ci trochę starsi na pytania, kto jest autorem danego fragmentu wiersza. Za każdą dobrą odpowiedź był upominek.

Na wszystkich jak zawsze czekały do wypożyczenia książki polskich autorów. To były bardzo udane dni w ramach cyklu “Z książką przez świat”.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl