ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Projekt “Poznajmy się – piaseczyńskie spotkania z Ukrainą”

Data publikacji: 13/01/2022

W 2021 roku Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław wraz z biblioteką jako partnerem wystartowało w konkursie Fundacji Batorego w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy o dotację na projekt “Poznajmy się – piaseczyńskie spotkania z Ukrainą”. Z ogromną radością informujemy, że udało nam się pozyskać grant!

Aktywni Obywatele - logo

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

 

Poznajmy się – piaseczyńskie spotkania z Ukrainą to projekt, którego ideą jest zmiana postawy Polaków w stosunku do Ukraińców w Polsce. Bliższe poznanie ma służyć zmniejszeniu dystansu oraz ograniczeniu postaw ksenofobicznych i hermetyzacji środowiska Ukraińców w Polsce. Projekt składa się z dwóch części kulturalnej oraz społecznej. W ramach wydarzeń kulturalnych. które zaplanowaliśmy na rok 2022 odbędą się pokazy kina ukraińskiego, wystawa sztuki, koncerty, spotkania z tradycyjną kuchnią oraz literaturą dla dorosłych i dzieci. Część społeczna ma postać kampanii o ponadregionalnym zasięgu. Nagrany zostanie cykl podcastów oraz filmów wideo, zapis rozmów z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce o problemach, z jakimi się zmagają, z ekspertami zajmującymi się monitorowaniem i zgłaszaniem przestępstw z nienawiści. Porozmawiamy o sprawach trudnych, o uprzedzeniach, agresji i braku tolerancji. Materiały zostaną opublikowane w nowych mediach YouTube, Spotify, Apple Podcast, Podcasty Google. Dzięki temu dotrzemy do odbiorców młodego pokolenia. Odbędzie się również transmitowana online debata publiczna poświęcona mowie nienawiści, ksenofobii oraz łamaniu praw człowieka, wśród zaproszonych gości będą urzędnicy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, Starostwa Powiatowego, Komendy Policji, Prokuratury, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, lokalne media i przedsiębiorcy. W kontekście nasilających się w Polsce i na świecie ksenofobicznych postaw i niechęci do „obcych”, potrzeba łączenia się, jednoczenia w solidarności, trosce i wzajemnym wsparciu jest wyjątkowo silna. Biblioteka Publiczna w Piasecznie, jedna z najprężniej działających instytucji publicznych, powszechnie znana i uznana za najlepszą bibliotekę na Mazowszu, jest partnerem projektu. Wydarzenia kulturalne oraz kampania społeczna zaplanowane są na letnie miesiące, od maja do września 2022 roku.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.