ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Przysłowie prawdę Ci powie – spotkanie październikowe

Data publikacji: 11/10/2021

6 października odbyło się kolejne spotkanie przygotowujące do konkursu o przysłowiach. Tym razem omawialiśmy zagadnienia związane z pogodą. Uczestnicy dzielnie dopasowywali treść przysłów do ich wyjaśnień. Zadanie to nie było łatwe, ale zakończyło się sukcesem. Dzieci wykonały pracę plastyczną pt. “W marcu jak w garncu”. Kolejne warsztaty już w listopadzie. Zapraszamy!

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.