ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Quiz wiedzy – Polska i Ukraina

Data publikacji: 18/05/2021

Z okazji  miesiąca poświęconego Polsce i Ukrainie – Multicentrum organizuje “Quiz wiedzy”! Będzie on dostępny za pośrednictwem serwisu Kahoot! do końca maja pod adresem: http://bit.ly/Quiz_Wiedzy. Zapraszamy do wspólnej zabawy i sprawdzenia swojej wiedzy!

 

Multicentrum Biblioteki Publicznej w Piasecznie – polajkuj i zaobserwuj nas na:

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl