ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Rafał Witek w bibliotece

Data publikacji: 04/11/2022

W piątek 4 listopada w bibliotekach w Zalesiu Górnym i Jazgarzewie z młodymi czytelnikami spotkał się autor Rafał Witek. Podczas zajęć pisarz opowiedział o rożnych formach literackich, a także sprawdził, czy słuchacze będą dobrymi poetami, gdy podrosną. Zadaniem uczestników było rymowanie wierszy z autorem. Potem próbowaliśmy pobić rekord w jak najszybszym czytaniu wiersza o bójce. Na koniec przyszedł czas na sesję pytań i wspólne zdjęcie. Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach oraz Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym byli bardzo zadowoleni ze spotkania.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl