ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ połączenie bibliotek w Piasecznie

Data publikacji: 03/12/2019

Razem można więcej – tak połączenie bibliotek uzasadnia Łukasz Krzysztof Załęski, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. – Po połączeniu dwóch bibliotek (dotychczasowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie) powstanie duża, nowoczesna instytucja. W tych warunkach o wiele łatwiej jest realizować ważne zadania biblioteki powiatowej, takie jak np. organizacja różnego rodzaju szkoleń i kursów dla bibliotekarzy – wyjaśnia dyrektor.

Na mocy uchwał Rady Gminy i Rady Powiatu od 1 stycznia 2020 roku zacznie działać nowa instytucja o nazwie Biblioteka Publiczna w Piasecznie z siedzibą główną w Centrum Edukacyjno – Multimedialnym, ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego będące organizatorami mogą dokonać połączenia prowadzonych przez siebie instytucji kultury. Szczegóły połączenia zostaną określone w umowie. Połączenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno skonsoliduje sieć biblioteczną, zapewniając jej racjonalne wykorzystanie, np. wzajemne uzupełnianie nowości wydawniczych, organizację imprez kulturalnych, tematycznych szkoleń dla bibliotekarzy, a także ułatwi pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na wspólne działania. Nowo utworzoną biblioteką będzie kierował obecny dyrektor gminnej biblioteki – Łukasz Krzysztof Załęski.

Link do treści uchwał:

XVI sesja Rady Miejskiej – 13.11.2019 r.

http://bip.piaseczno.eu/artykul/182/6608/16-sesja-rady-miejskiej-w-dniu-13-11-2019-r

http://bip.piaseczno.pl/public/?id=199608

 

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl