ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Rekrutacja na Piaseczyński Uniwersytet Dziecięcy 2022/2023

Data publikacji: 01/09/2022

UWAGA: Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 została zakończona. Dziękujemy za zgłoszenia i zapraszamy za rok.

 

Od października 2022 roku rusza kolejna edycja Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego.  Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat do zapisów!

Piaseczyński Uniwersytet Dziecięcy to całoroczny cykl wykładów i warsztatów dla dzieci w wieku szkolnym. Zjazdy będą odbywać się w sobotnie przedpołudnia w budynku Biblioteki Głównej w Piasecznie (Centrum Edukacyjno – Multimedialne).

 

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia poprowadzą m.in.: Centrum Nauki Kopernik, Planeta Anuka czy instruktorzy z Odskoczni. Nie zabraknie również zajęć z robotyki oraz programowania.

Harmonogram zjazdów przedstawia się następująco:

I semestr: 08.10.2022r., 22.10.2022r., 19.11.2022r., 10.12.2022r., 14.01.2023r., 28.01.2023r., 04.02.2023r.

II semestr: 04.03.2023r., 18.03.2023r., 22.04.2023r.,     13.05.2023r., 27.05.2023r., 03.06.2023r., 17.06.2023r.

 

W ramach zajęć studenci zostaną podzieleni na dwie grupy:

– grupa młodsza (dzieci z rocznika 2015-2013) – start zajęć o godzinie 9.30

– grupa starsza (dzieci z rocznika 2012 – 2010) – start zajęć o godzinie 11.30

 

Każde spotkanie trwa 2 godziny dydaktyczne.

 

Zjazdy: inauguracyjny (08.10.2022r), kończący I semestr (04.02.2023r) oraz kończący cały rok akademicki (17.06.2023r.) są wspólne dla obu grup i będą się rozpoczynać o godzinie 10.00.

 

Aby zapisać dziecko należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać uzupełniony i podpisany skan na adres mailowy pud@biblioteka-piaseczno.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Biblioteki w godzinach otwarcia.

Ilość miejsc w obu grupach jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w zajęciach Uniwersytetu jest odpłatny i w bieżącym roku będzie wynosił 300 zł za cały rok. Możliwa jest również płatność w dwóch ratach po 150 zł każda. Całość wpływów przeznaczona jest na realizację działań Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Płatności należy dokonać po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na Uniwersytet, nie później niż do dnia 5.10.2022r.

Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Dodatkowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu  (22) 484 21 60 lub mailowo: pud@biblioteka-piaseczno.pl.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.