ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Relacja ze szkolenia Edukacja Regionalna w Bibliotece

Data publikacji: 24/11/2021

W dniu 19 listopada 2021 r. pracownicy Biblioteki Publicznej w Piasecznie oraz przedstawiciele partnerstw udali się do zaprzyjaźnionej Biblioteki im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie na szkolenie Edukacja Regionalna w Bibliotece.

Szkolenie poprowadził pan Marcin Musiał, trener GoodBooks –  absolwent historii i historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorant w Zakładzie Historii Śląska w Instytucie Historycznym UWr, pracownik Działu Badawczego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół historii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Dolnego Śląska, kwestii związanych z tożsamością zbiorową, pamięcią. Ponadto bada i dokumentuje lokalne dziedzictwo kulturowe oraz historię, wykorzystując m.in. narzędzia z obszaru historii mówionej.

Pierwsza część szklenia była poświęcona szeroko rozumianej edukacji regionalnej. Prowadzący przestawił najważniejsze aspekty oraz narzędzia pomocne w zdobywaniu wiedzy o regionie. Podkreślił także o realnej wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dużą wartością były bezpośrednie nawiązania do regionu Piaseczna co stało się inspiracją do zagorzałej dyskusji między prowadzącym a uczestnikami szkolenia.

Część druga szkolenia była poświęcona archiwom domowym oraz społecznym, a także roli biblioteki jako instytucji, która może się stać podstawowym miejscem ratowania śladów przeszłości. Prowadzący opowiedział jak założyć archiwum społeczne, w jaki sposób archiwizować zbiory oraz jak je opracowywać.

Trzecia część szkolenia miała wymiar bardzo praktyczny. Była ona poświęcona historii mówionej jako jednej z metod utrwalania przeszłości. Po  krótkim teoretycznym wstępie, prowadzący przedstawił metody nagrywania biograficznego wywiadu narracyjnego.

Szkolenie miało ogromną wartość merytoryczną i stało się dla uczestników źródłem cennych inspiracji oraz pomysłów.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu BLISKO (2021 – 2022) “Łączy nas biblioteka — integracja poprzez literaturę, sztukę i historię regionu” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 4.1.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl