ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Remont filii przy ul. Kościuszki 49

Data publikacji: 04/11/2021

Od 23 listopada filia przy ul. Kościuszki 49 będzie nieczynna do odwołania z powodu remontu. Wypożyczone zbiory będzie można zwrócić po remoncie bez ponoszenia opłat za przetrzymanie.

Plakat informujący o zamknięciu filii przy ul. Kościuszki 49 na czas remontu

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl