ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Rok 2023 rokiem Wisławy Szymborskiej

Data publikacji: 26/06/2023

Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 roku w Kórniku w Wielkopolsce. W tym roku świętujmy 100. rocznicę jej urodzin.

Senat ustanowił Rok Wisławy Szymborskiej w hołdzie polskiej poetce, eseistce, krytyczce, tłumaczce, felietonistce, laureatce Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, założycielce Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członkini Polskiej Akademii Umiejętności, damy Orderu Orła Białego.

W uchwale o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej czytamy: “O doniosłości literackiego dorobku Wisławy Szymborskiej świadczą nie tylko nagrody, ale także fakt, że Szymborska wciąż ma wierne grono czytelników w Polsce i za granicą”. “Inspiruje literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, krytyków sztuki, a także zwykłych czytelników, którzy znajdują w jej poezji odpowiedzi na najważniejsze pytania. Tematy, które poruszała w swojej poezji, wciąż są aktualne. Forma, jaką się posługiwała, ciągle zachwyca mistrzostwem.”

Senatorowie przypominają też w uchwale, że: “Szymborska – poetka fascynuje czytelników na całym świecie, stała się ambasadorką polskiej kultury za granicą.” Jej wiersze zostały przetłumaczone na ponad czterdzieści języków.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl