ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Rok Norwidowski

Data publikacji: 20/10/2021

138 lat temu, w 1883 r., zmarł Cyprian Kamil Norwid. Ten wszechstronnie utalentowany artysta, poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof został patronem roku 2021.W tym roku przypada bowiem 200. rocznica jego urodzin.

W filii w Zalesiu Dolnym na naszych czytelników czeka wyjątkowa miniwystawka upamiętniająca artystę. Zachęcamy do zapoznania się z jego twórczością.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.