ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Role i etykiety w rodzinie

Data publikacji: 15/11/2021

Tematem przewodnim kolejnego spotkania Empatycznej Szkoły dla Rodziców były role i etykiety, jakie przypisujemy naszym dzieciom.

Uczestniczki spotkania miały okazję, by przyjrzeć się temu tematowi z różnych stron, a także doświadczyć w odgrywanych scenkach, jak bardzo nakładane na dziecko role wpływają na jego zachowanie i rozwój.
 
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.