ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego “Projekt okładki rękopisu”

Data publikacji: 14/06/2024

W środę, 12 czerwca 2024 r. w filii przy Kościuszki 49 odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów i uczestników konkursu na projekt okładki bibliotecznego rękopisu “Nasze ulubione przygody Mikołajka”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za kreatywność i zaangażowanie przy tworzeniu prac konkursowych. Wszystkie wykonane projekty są piękne, oryginalne, pomysłowe i pracochłonne. Jury  stanęło przed nie lada wyzwaniem przy ocenie prac oraz wyłonieniu laureatów konkursu.

Wystawę pokonkursową można oglądać do końca czerwca 2024 r.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl