ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Scrum – zwinne zarządzanie projektami

Data publikacji: 21/07/2021

Scrum to w dużym skrócie zwinne (elastyczne) podejście do tworzenia nowych produktów i usług dzięki określonemu sposobowi pracy zespołu. Właśnie nad tym skupia się Alicja Krawczyńska, doktorantka Politechniki Wrocławskiej w obszarze Nauki o Zarządzaniu i Jakości, doświadczony marketing i projekt manager. Pani  Alicja, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, łączy świat biznesu, kultury i nauki. W projektach, które realizuje korzysta z zasad ze wspomnianego Scruma.

Spotkanie pracowników Biblioteki z Alicją Krawczyńską dotyczące Scruma

We współpracy z Biblioteką Publiczną w Piasecznie, Alicja Krawczyńska realizuje badania pilotażowe mające na celu zbadanie możliwości wykorzystania cyklu realizacji projektów w Scrumie do zarządzania ryzykiem projektów. Badania, które polegają na wielokrotnym studium przypadku, trwają od początku kwietnia do końca września. Biblioteka Publiczna w Piasecznie, korzystając z zasad Scruma realizuje przygotowanie ważnego wydarzenia, jakim jest Festiwal Pięknej Książki. Zespół zajmujący się planowaniem festiwalu wziął udział w serii szkoleń, a następnie rozpoczął pracę nad rozpisaniem działań i ich realizacją przy pomocy zasad SCRUM.

Spotkanie pracowników Biblioteki z Alicją Krawczyńską dotyczące Scruma

Więcej o Scrum

Scrum został zdefiniowany przez Kena Shwabera i Jeffa Sutherlanda jako: „ramy postępowania, pewien sposób działania, które pomagają poszczególnym osobom, zespołom i organizacjom wytwarzać wartość” (Scrum Guide, 2020). Praca zespołu musi być szybka, a wiedza wykorzystywana do realizacji projektu powinna być czerpana ze wcześniejszych doświadczeń, obserwacji lub wymiany wiedzy w zespole. Przechodząc dalej, w Scrumie możemy wyróżnić 4 formalne wydarzenia (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective), które łączą się w Sprinty, w których to z kolei pomysły członków zespołu przekształcane są w wartość. Grupa realizująca dany projekt powinna być mała, licząca nie więcej niż 11 osób, a każdy powinien mieć określoną rolę – również określoną przez Scrum. Bardzo ważnym elementem Scruma są aftefakty, w tym backlog produktu (jako najważniejsze źródło podejmowanej pracy), sprint backlog i przyrost, który jest efektem pracy zespołu.

Festiwal Pięknej Książki

Festiwal Pięknej Książki to wydarzenie organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie ora Fundację “Arka” im. Józefa Wilkonia. Tegoroczna, szósta już edycja odbędzie się 18 września 2021 roku w nowej lokalizacji na terenie przed Biblioteką Główną, ul. Jana Pawła II 55. Celem festiwalu jest: promocja pięknej książki, rozbudzenie potrzeb czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa i kultury oraz zwiększenie jej obecności w życiu mieszkańców powiatu piaseczyńskiego i nie tylko. Do udziału w festiwalu zaprosiliśmy wyjątkowych: wydawców, autorów, ilustratorów i ludzi związanych z książką. Odbędą się: warsztaty, wystawy, spotkania z autorami oraz wydawcami, a także koncerty. Nadchodząca edycja Festiwalu wyróżnia się także dużym naciskiem na szeroko rozumianą dostępność. Bardzo nam zależy, aby nasi odbiorcy nie czuli się wykluczeni z udziału w tym wspaniałym wydarzeniu.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.