ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Scrum – zwinne zarządzanie projektami

Data publikacji: 21/07/2021

Metoda Scrum jest to w dużym skrócie podejście do tworzenia nowych produktów i usług dzięki szybkiej pracy zespołu. Właśnie nad tym skupia się Alicja Krawczyńska, doktorantka Politechniki Wrocławskiej w obszarze Nauki o Zarządzaniu i Jakości, doświadczony marketing i projekt manager. Pani  Alicja, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, łączy świat biznesu, kultury i nauki poprzez korzystanie ze wspomnianego Scruma.

Spotkanie pracowników Biblioteki z Alicją Krawczyńską dotyczące ScrumaWe współpracy z Biblioteką Publiczną w Piasecznie, Alicja Krawczyńska realizuje badania pilotażowe mające na celu zbadanie możliwości wykorzystania cyklu realizacji projektów w Scrumie do zarządzania ryzykiem projektów z wykorzystaniem wielokrotnego studium przypadku. Badania trwają od początku kwietnia do końca września. Biblioteka Publiczna w Piasecznie realizuję tą metodą przygotowanie ważnego wydarzenia, jakim jest Festiwal Pięknej Książki. Zespół zajmujący się planowaniem festiwalu wziął udział w serii szkoleń, a następnie rozpoczął pracę nad rozpisaniem działań i ich realizacją przy pomocy SCRUM.

Spotkanie pracowników Biblioteki z Alicją Krawczyńską dotyczące Scruma

Więcej o Scrum

Metoda definiowana jest przez Alicje Krawczyńską jako „ramy postępowania, pewien sposób działania, które pomagają poszczególnym osobom, zespołom i organizacjom wytwarzać wartość”. Praca grupy musi być szybka, a wiedza wykorzystywana do realizacji projektu powinna być czerpana ze wcześniejszych doświadczeń, obserwacji lub wymiany wiedzy w zespole. Przechodząc dalej, w Scrumie możemy wyróżnić 4 formalne wydarzenia (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective) zwane inaczej Sprintami, w których pomysły członków zespołu przekształcane są w wartość. Grupa realizująca dany projekt powinna być mała, licząca nie więcej niż 11 osób, a każdy powinien mieć określoną rolę. Całość Scrumu kończy się podsumowaniem projektu w formie wywiadów i ankiet.

Festiwal Pięknej Książki

Festiwal Pięknej Książki to wydarzenie organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie ora Fundację “Arka” im. Józefa Wilkonia. Tegoroczna, szósta już edycja odbędzie się 18 września 2021 roku w nowej lokalizacji na terenie przed Biblioteką Główną, ul. Jana Pawła II 55. Celem festiwalu jest promocja pięknej książki, rozbudzenie potrzeb czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa i kultury oraz zwiększenie jej obecności w życiu mieszkańców powiatu piaseczyńskiego i nie tylko. Do udziału w festiwalu zaprosiliśmy wyjątkowych wydawców, autorów, ilustratorów i ludzi związanych z książką. Odbędą się warsztaty, wystawy, spotkania z autorami oraz wydawcami, a także koncerty. Nadchodząca edycja Festiwalu wyróżnia się także dużym naciskiem na szeroko rozumianą dostępność. Bardzo zależy nam, aby nasi odbiorcy nie czuli się wykluczeni z udziału w tym wspaniałym wydarzeniu.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.