ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Skamieliny – wystawa

Data publikacji: 06/03/2023

Do końca kwietnia w filii Zalesie Górne można oglądać wyjątkową wystawę. Są to skamieliny wypożyczone od czytelniczki. Znajdziemy tu m.in. zęby i odbite w kamieniach muszle. Obok eksponatów znajduje się krótka informacja na ich temat oraz plansza dotycząca miejsca, w którym je zebrano. Zachęcamy do oglądania wystawy w gablocie przed wejściem do filii.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl