ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Skarb biblioteki

Data publikacji: 01/03/2022

W bibliotece ukryto skarb. Kto go odnajdzie? Zapraszamy dzieci w wieku 9-12 lat na zajęcia. Zapisujemy grupy od 2 do 4 osób (warunek konieczny zgłoszenia to zebranie grupy), które jeszcze nie miały okazji wziąć udziału w naszym bibliotecznym escapie roomie z elementami zajęć plastycznych. Zajęcia odbędą się 23 marca o godz. 15.00.

Wydarzenie w reżimie sanitarnym. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy.

By wziąć udział należy zgłosić się mailowo (zalesiegorne@biblioteka-piaseczno.pl) lub telefonicznie (22 756 52 24), a najpóźniej w dniu warsztatów dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową i zaakceptować Regulamin.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl