ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Słoneczko w bibliotece

Data publikacji: 15/05/2023

Filia w Józefosławiu zaprosiła w Tygodniu Bibliotek dzieci z przedszkola Słoneczko.

Goście zostali oprowadzeni po bibliotece i zapoznani z zasadami wypożyczania zbiorów. Mieli okazję przejrzeć nietypowe książki z ruchomymi elementami oraz sprawdzić, jak działa czytnik do kart bibliotecznych. Następnie wysłuchały krótkiego opowiadania. Na koniec spotkania przedszkolaki wręczyły paniom bibliotekarkom podziękowania w formie książeczki.

Dziękujemy za wizytę.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl