ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Sowy i animacje – podsumowanie I semestru PUD

Data publikacji: 23/02/2022

W Bibliotece Publicznej w Piasecznie, na ul. Jana Pawła II w sobotę (19.02.2022r.) odbyło się podsumowanie pierwszego semestru Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Podczas zjazdu Studenci wzięli udział w warsztatach, które przeprowadziła Ilona Smolaga. Uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o sowach – jak są zbudowane, jakie są gatunki sów. Mieli także możliwość zobaczenia na żywo jak lata sowa i dotknięcia jednej z nich.

Następnie Studenci odebrali świadectwa ukończenia pierwszego semestru Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Dyplomy wręczyli zastępca burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak, dyrektor biblioteki Łukasz Krzysztof Załęski i zastępca dyrektora Sylwia Chojnacka-Tuzimek. Otrzymali także nagrody za wytrwałą naukę. W drugiej części odbyły się gry i zabawy z animatorem Michałem Przybyłowiczem. Uczestnicy rozwijali zdolności taktycznego myślenia i współpracy podczas gry w krzesełka. Rozwiązywali rebus, w którym do wygrania były słodkie nagrody. Pod koniec zajęć nauczyli się układu tanecznego.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.