ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Sowy, sówki, sóweczki…

Data publikacji: 11/06/2024

Filia w Bogatkach zaprasza do oglądania wystawy “Sowy, sówki, sóweczki…”. 

Ptaki, które od zawsze fascynowały człowieka, obecne w mitologii, kulturze stały się źródłem inspiracji dla dzieci i młodzieży z różnych stron świata. Wystawę wypożyczyła Galeria i ośrodek plastycznej twórczości dziecka w Toruniu. 

Prace można oglądać wewnątrz biblioteki do końca czerwca.

Zapraszamy!

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl