ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Spotkania grupy wsparcia – O spektrum autyzmu

Data publikacji: 13/09/2022
Stowarzyszenie Auxilium, Komitet Rodziców Piaseczno oraz Biblioteka Publiczna w Piasecznie serdecznie zapraszają na cykliczne spotkania grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci w spektrum autyzmu i innych różnorodności rozwojowych.
 
Warsztaty odbywają się w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach 17.30-20.30 w Bibliotece Głównej, ul. Jana Pawła II 55, na I piętrze w sali kinowej.

Plan spotkania:

  • 17.30- 18.00 wprowadzenie i praktykowanie empatycznego kontaktu ze sobą oraz innymi uczestnikami
  • 18.00-19.00 warsztaty: Narzędzia i ćwiczenia służące komunikacji empatycznej opartej na potrzebach
  • 19.15-20.30 czas na omawianie gorących spraw uczestników grupy
Liczba miejsc jest ograniczona. Można przyjść na wszystkie lub wybraną część spotkania. Plan może ulec zmianie w trakcie spotkania.
 
Następne spotkania odbędą się w dniach:
 
  • 14 i 28.09
  • 12 i 26.10
  • 9 i 23.11
  • 14 i 28.12
 
Więcej informacji i zapisy:
e-mail: komitetrodzicowpiaseczno@gmail.com
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.