ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Spotkanie autorskie z Barbarą Szelągowską – Tydzień Bibliotek

Data publikacji: 09/05/2022

Szanujmy książki!

W ramach Tygodnia Bibliotek uczniowie z klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej  wezmą udział w spotkaniu z Barbarą Szelągowską, autorką książek dla dzieci.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.