ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Spotkanie autorskie z Katarzyną Miller

Data publikacji: 09/02/2023

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie w ramach Piaseczyńskiego Miasta Kobiet. Spotkanie odbędzie się 18 marca 2023 (sobota), godz. 16.00 w budynku Biblioteki Głównej, ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie (parter, sala widowiskowa). Gościnią biblioteki będzie psycholożka, psychoterapeutka, felietonistka i pisarka Katarzyna Miller. Autorka ma na swoim koncie ponad 40 książek w tym m.in.: „Bez cukru, proszę”, „Być kobietą i wreszcie zwariować” czy „Nie bój się życia”.

Bilety w cenie 20 zł do nabycia online lub w sekretariacie biblioteki od 13 lutego.

Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy.

Sala widowiskowa jest wyposażona w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących korzystających z aparatu słuchowego lub implantu. 

Przed spotkaniem będzie można nabyć książki autorki (płatność gotówką).

 

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu “Kultura bez barier”.

Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl