ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Spotkanie autorskie z Magdaleną Kulus

Data publikacji: 28/02/2023

Biblioteka Publiczna w Piasecznie Oddział dla dzieci i młodzieży organizuje spotkanie autorskie z Magdaleną Kulus.

Wydarzenie odbędzie się w czwartek 30 marca o godzinie 11:00.

Magdalena Kulus zadebiutowała w 2011 roku książką o swoim psie asystencie Blondyn i Blondyna. Jest też autorką historii o niesfornym kotku Cykorze i jamniku Raptusie.

Budynek jest dostępny architektonicznie. W razie potrzeby zapewniamy dostęp do:
  • tłumaczenia PJM,
  • pętli indukcyjnej,
  • pomocy asystenta.
Zapotrzebowanie na powyższe rozwiązania należy zgłosić organizatorowi w terminie maksymalnie trzech dni przed wydarzeniem.
Spotkanie jest organizowane w ramach projektu “Kultura bez barier”.

Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl