ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Spotkanie autorskie z Tomaszem Jastrunem

Data publikacji: 09/11/2022

 

 

Zapraszamy 24 listopada o godz. 18.00 na spotkanie z Tomaszem Jastrunem:  poetą, prozaikiem, eseistą, felietonistą, krytykiem literackim,  a także długoletnim współpracownikiem paryskiej „Kultury” i dziennikarzem radiowym. Spotkanie odbędzie się w Budynku Biblioteki Głównej Cem, ul. Jana Pawła II 55 na sali widowiskowej. Do zobaczenia

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.