ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Spotkanie instruktorów powiatowych

Data publikacji: 14/06/2022

W środę 8 czerwca w Bibliotece Publicznej w Piasecznie wraz z instruktorami z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego gościliśmy instruktorów powiatowych oraz dyrektorów z bibliotek powiatowych województwa mazowieckiego. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 instruktorów z całego Mazowsza. Spotkanie otworzyli pani Ewa Lubianiec, członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, Łukasz Krzysztof Załęski, dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie oraz Sylwia Chojnacka-Tuzimek, zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu “Nie siedź – sieciuj!”, którego koordynatorem jest biblioteka wojewódzka. Było to pierwsze takie spotkanie stacjonarne dla instruktorów od czasu pandemii. Podczas zjazdu Marcin Leszczyński, instruktor wojewódzki, omówił analizę działalności bibliotek powiatowych na Mazowszu, a Beata Golatowska, kierownik Oddziału Instrukcyjno-Metodycznego, przedstawiła mechanizm przyznawanie dotacji przez Bibliotekę Narodową na zakup nowości wydawniczych. Następnie Sylwia Chojnacka-Tuzimek oraz Urszula Bąkowska, koordynatorka dostępności, przygotowały dla gości prezentację nt. dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w Bibliotece Publicznej w Piasecznie. Podczas zjazdu instruktorzy mogli także przedyskutować między sobą aktualne problemy, z którymi muszą zmierzyć się biblioteki we współczesnym świecie. Na zakończenie części oficjalnej Renata Zagożdżon, kierownik Działu Udostępniania, zaprezentowała naszym gościom najnowszy Bibliobox dla czytelników i wyjaśniła jego działanie.

Po części oficjalnej, goście zostali oprowadzeni po budynku piaseczyńskiej biblioteki oraz zaprezentowano im Strefę Odkrywania Wyobraźni i Aktywności.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl