ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Spotkanie podsumowujące projekt PO WER

Data publikacji: 16/11/2021

Biblioteka Publiczna w Piasecznie zaprasza przedstawicieli bibliotek i zainteresowane osoby na warsztaty upowszechniające rezultaty realizowanego projektu „Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!” finansowanego z Funduszy Europejskich z programu PO WER (programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) w ramach „Ponadnarodowej edukacji kadry niezawodowej edukacji dorosłych”

Data: 3 grudnia 2021
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno

Harmonogram spotkania:
8.00 – 8.45 – rejestracja uczestników spotkania
9.00 – 10.30 – prezentacja uczestników projektu „Najlepszy kierunek na przyszłość — Biblioteka!” z programu PO WER upowszechniająca rezultaty projektu
10.30. – 11.00 –  przerwa kawowa
11.00 -12.30 – prelekcja I: Sebastian Musielak “Finlandia – szersza perspektywa”
12.30 – 13.30 – lunch
13.30 – 15.00 – prelekcja II: Sebastian Musielak “Finlandia — literatura najnowsza”
15.00-15.30 – zakończenie (rozmowy na temat projektu, odpowiedzi na pytania)

Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa „Podróże po literaturze”, prezentująca literatury wybranych krajów, przygotowana przez pracowników Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Zapraszamy!

Link do zgłoszenia: https://forms.gle/4zRk2wJVKCf4rg3Q9
Liczba miejsc ograniczona (obowiązują zapisy przez formularz). Spotkanie w reżimie sanitarnym.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl