ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Spotkanie przed wyjazdem na Maltę

Data publikacji: 20/05/2021

Na chwilę przed wyjazdem na Maltę uczestniczki projektu spotkały się, aby omówić ostatnie szczegóły dotyczące podróży, kursu językowego oraz pozostałych kwestii związanych z wyjazdem. Podróżowanie w czasie pandemii nie jest łatwe i wiąże się z wieloma niespodziankami. Nad wszystkim czuwa koordynatorka projektu Joanna Miter.

Wyjazd na kurs językowy na Maltę dla grupy bibliotekarzy biorących udział w projekcie finansowanym z Funduszy Europejskich w ramach programu PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) w ramach projektu „Ponadnarodowej mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych” – „Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!” odbędzie się w dniach 30 maja – 12 czerwca 2021 roku.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl