ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Spotkanie z biblioteką

Data publikacji: 19/08/2021

W dniu dzisiejszym oddział dla dzieci i młodzieży odwiedziły dzieci z przedszkola “Pluszowy Miś”. Przedszkolaki na lekcji bibliotecznej dowiedziały się jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią, jak szanować książki, co to znaczy wypożyczać oraz co nam daje czytanie. Obejrzały książki rozkładane, ruchome i pop-upowe. Wysłuchały wiersza o uczuciach Doroty Gellner pt.:”Myszka”. Na koniec dzieci zgadywały bajkowe zagadki, a za dobrą odpowiedź otrzymywały słodką nagrodę.

 

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl