ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Sprawozdanie z działalności biblioteki 2019

Data publikacji: 12/02/2020

Rok 2019 był dla naszej biblioteki wyjątkowy i pod wieloma względami bardzo udany. Wzrost czytelniczy, wzrost wypożyczeń oraz organizacja wielu wydarzeń! Udało nam się podjąć i zrealizować jedno z największych wyzwań – zakończenie budowy i uruchomienie biblioteki w Centrum Edukacyjno–Multimedialnym w Piasecznie, które zostało zwieńczone wydarzeniem pod nazwą „Parapetówka u Bibliotekarzy”.

Rok 2019 to również starania prowadzące do połączenia bibliotek publicznej i powiatowej, planowanie wspólnych działań, łączenie księgozbioru, udoskonalenia pracy biblioteki na rzecz mieszkańców całego powiatu piaseczyńskiego. Zakończyły się one sukcesem i w efekcie od stycznia 2020 roku funkcjonujemy jako Biblioteka Publiczna w Piasecznie. To wyzwanie udało się osiągnąć za sprawą współpracy wielu osób, i tu należy podkreślić efektowną współpracę z samorządem lokalnym – burmistrzem, starostą, wydziałami urzędów oraz Radą Gminy i Powiatu. Należy podkreślić i zauważyć również pracę oraz zaangażowanie wszystkich pracowników biblioteki, bez których takich efektów nie udałoby się osiągnąć.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl