ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Stwórz swój własny las

Data publikacji: 11/09/2020

Zapraszamy na warsztaty robienia lasu w słoiku!

Zajęcia odbędą się 3 października o godz. 11.00.

Wstęp jest płatny 20 zł, obowiązują zapisy.

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć ją w Oddziale dla Dorosłych Biblioteki Głównej oraz uiścić opłatę. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów.
Wszystkie materiały zapewnia organizator.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl