ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Konkurs “Piaseczno 2023 w obiektywie” – runda styczniowa

Data publikacji: 01/02/2023

W dniu 01.02.2023 r. komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu nagrody na Zdjęcie Miesiąca: Styczeń 2023 w ramach konkursu fotograficznego “Piaseczno 2023 w obiektywie”. Poniżej publikujemy treść protokołu z obrad komisji. Styczniowym zwycięzcom serdecznie gratulujemy – powiadomimy Państwa mailowo i telefonicznie o terminie odbioru nagród.

Jednocześnie przypominamy, iż obecnie trwa nabór do konkursu na Zdjęcie Miesiąca: Luty 2023. Niestety kilka ze zdjęć nadesłanych w konkursie na Zdjęcie Miesiąca: Styczeń 2023 było wykonywanych wyraźnie o innej porze roku, z kolei inne miały widoczną sygnaturę autora. Dlatego, zapraszając Państwa do następnej, lutowej rundy prosimy jednocześnie zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  1. przesyłane zdjęcia nie powinny być otagowane sygnaturą wskazującą na autora
  2. ze względu na planowane na zakończenie roku wydanie kalendarza zawierającego zwycięskie zdjęcia z kolejnych miesięcy, przesłane fotografie powinny kojarzyć się z daną porą roku lub charakterystycznym zjawiskiem czy wydarzeniem jakie miało miejsce w Piasecznie czy jego okolicach w danym miesiącu.

Protokół z obrad komisji konkursowej konkursu “Piaseczno 2023 w Obiektywie”. Konkurs na Zdjęcie Miesiąca: Styczeń 2023.

Na podstawie Regulaminu Konkursu w dniu 01 lutego 2023r. odbyły się obrady Komisji w składzie:

  1. Magdalena Woźniak – Przewodniczący komisji
  2. Joanna Ferlian – Członek komisji
  3. Krzysztof Kasprzycki – Członek komisji

Sekretarz komisji: Sylwia Chojnacka-Tuzimek

Ogólna liczba zdjęć, jakie wpłynęły do komisji: 17

Liczba uczestników konkursu: 8

Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, komisja poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie. Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie Komisji wyłonili zwycięzcę i postanowili przyznać nagrodę za Zdjęcie Miesiąca Styczeń 2023:

  1. “Zimowa kolejka” – autor: Bartosz Chaber

Komisja postanowiła przyznać również wyróżnienie Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna zdjęciu “Cmentarz Żydowski” autorstwa Pana Wojciecha Grzegorza Domagały.

Drugie wyróżnienie otrzymało zdjęcie pt. “Zimowy zalew” autorstwa Pani Małgorzaty Iwanow.

Autorom nagrodzonych fotografii zostają przyznane nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace, w ramach wystawy pokonkursowej, będą eksponowane w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55 oraz wydrukowane w kalendarzu bibliotecznym na rok 2024. Informacja o wynikach konkursu „Piaseczno 2023 w obiektywie” zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie, na stronie Gminy Piaseczno oraz na stronie Powiatu Piaseczyńskiego.

Piaseczno 01.02.2023 r.

 

Zdjęcie Miesiąca STYCZEŃ 2023:

“Zimowa kolejka” – autor: Bartosz Chaber

Zdjęcie Miesiąca Styczeń 2023 Zimowa Kolejka Bartosza Chaber

Wyróżnienie TPP:

“Cmentarz Żydowski” autor: Wojciech Grzegorz Domagała

Wyróżnienie TPP Styczeń 2023 Cmentarz Żydowski autor: Wojciech Grzegorz Domagała

Wyróżnienie TPP:

“Zimowy zalew” autorka: Małgorzata Iwanow

Wyróżnienie TPP Styczeń 2023 Zimowy zalew autorka: Małgorzata Iwanow

 

Wręczenie nagród w konkursie fotograficznym nastąpiło w dniu 6.02.2023. W obecności komisji: Magdaleny Woźniak, Joanny Ferlian, Krzysztofa Kasprzyckiego nagrodę główną odebrał Pan Bartosz Chaber, wyróżnienie odebrała Pani Małgorzata Iwanow, natomiast drugie wyróżnienie przyznane przez TPP zostanie wysłane pocztą do Pana Wojciecha Domagały.
Obecni uczestnicy konkursu podzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz wyrazili chęć dalszego uczestniczenia w konkursie w następnych miesiącach. Zachęcają też innych do aktywnego udziału.
Czekamy na kolejne zgłoszenia w lutym.
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl