ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Świąteczne spotkanie poetycko-muzycznew Rezydecji Antonina

Data publikacji: 12/12/2022

Zapraszamy na świąteczny koncert wiolonczelistki Oleny Zhurovej-Tsolki oraz prezentację poezji uczestników Klubu Poszukiwaczy Słowa. Spotkanie odbędzie się w Rezydencji Antonina, gdzie uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć także wystawę o twórcach KPS. 

Rezydencja Antonina to miejsce stworzone z myślą o osobach, które ze względu na wiek lub stan zdrowia potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Pensjonariusze domu opieki będą mieli okazję wziąć udział w spotkaniu, którego celem jest aktywna integracja lokalnego środowiska, włączanie seniorów w wydarzenia oraz promocja poezji i czytelnictwa. Biblioteka organizuje wydarzenie otwarte we wnętrzach Rezydencji Antonina, aby dać możliwość uczestnictwa w świątecznym kolędowaniu seniorom, którym stan zdrowia nie pozwala na aktywny udział w wydarzeniach w bibliotece.

Przestrzeń domu seniora jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach oraz korzystających z pętli indukcyjnej.

Koncert organizowany w ramach projektu “Kultura bez barier”.

Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Logotypy projektu w kolejności: Logo biblioteki,, Unii Europejskiej i Polski

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl