ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Szkolenia dla bibliotekarzy województwa mazowieckiego z programu MKiDN – Partnerstwo dla książki 2020

Data publikacji: 07/07/2020

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg w Warszawie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Partnerstwo dla Książki 2020 na realizację zadania „Umiejętności = sukces”.

Celem projektu „Umiejętności = sukces” jest przeprowadzenie szkoleń dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa mazowieckiego, i tym samym podniesienie umiejętności bibliotekarzy w stosowaniu w bibliotekach nowych narzędzi oraz form pracy z czytelnikiem, a także we wprowadzaniu nowych usług wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników.

Dzięki tym szkoleniom bibliotekarze poszerzą ofertę swoich bibliotek, uatrakcyjnią ją, zapewnią lepszą promocję książki, czytelnictwa i bibliotek, a w konsekwencji wzmocnią funkcję bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczności lokalne.

Bezpłatne szkolenia prowadzone w formie tradycyjnej oraz zdalnej odbędą się w okresie od lipca do grudnia 2020 r. w Ostrołęce, Piasecznie, Płocku, Radomiu i Warszawie. Projekt realizowany jest we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce, Biblioteką Publiczną w Piasecznie, Książnicą Płocką im. Władysława Broniewskiego, Miejską Biblioteką Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu, Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego, oraz Zarządem Oddziału SBP w Płocku, Zarządem Oddziału SBP w Radomiu, Zarządem Oddziału SBP w Ostrołęce i Zarządem Oddziału SBP w Warszawie. Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach już wkrótce.

Szkolenia dla bibliotekarzy województwa mazowieckiego z programu MKiDN – Partnerstwo dla książki 2020

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl