ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Szkolenia “Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.”

Data publikacji: 10/11/2022

W minionym tygodniu pracownicy naszej biblioteki wzięli udział w dwóch szkoleniach organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu “Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.”

Pierwsze szkolenie odbyło się w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ursus i dotyczyło metody TeamUp.

TeamUp to metoda pracy z dziećmi opracowana przez międzynarodowe organizacje War Child, Save the Children i UNICEF Holandia w celu wspierania dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej, na przykład mających doświadczenie uchodźcze lub inne traumatyczne przeżycia. TeamUp to zajęcia ruchowe, prowadzone w relaksującej, bezpiecznej, przyjaznej atmosferze, z wykorzystaniem muzyki, choreografii, grupowych zabaw i akcesoriów, takich jak chusta animacyjna, lina, piłki czy hula-hop.

Dzieci biorące udział w zajęciach (zazwyczaj w wieku od 6 do 17 lat) uczą się wyrażać emocje podczas pracy z ciałem, nawiązują relacje z rówieśnikami i rozwijają podstawowe kompetencje społeczne. Komunikują się z innymi głównie ruchem i gestami, a mowa i język ojczysty mają drugorzędne znaczenie, (dlatego możliwe jest prowadzenie zajęć w grupie dzieci pochodzących z różnych krajów).

Drugie szkolenie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu i dotyczyło pracy z dziećmi metodą STEAM. Tematem przewodnim było majsterkowanie, a szkolenie koncentrowało się na praktycznych zajęciach z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów. Prowadzący przedstawił szereg pomysłów na konstrukcje, które można stworzyć w ramach zajęć z dziećmi w bibliotece.

Już niebawem będziemy mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.